فیلتر روغن

فیلتر روغن نیز مانند سایر قطعات دیگر به اندازه خود اهمیت دارد و باید به بازدید و تعویض به موقع و مرتب آن توجه نمود زیرا در صورت کم کاری احتمال رسیدن آسیب به موتور وجود دارد.

فیلتر روغن

فیلتر روغن چیست؟

روغن موتور و فیلتر روغن دو امر ضروری در وسایل نقلیه هستند و هر دو نقش مکملی دارند و با هم در سلامت موتور تاثیرگذارند.

روغن در وسایل نقلیه و موتور هایی که برپایه احتراق کار می کنند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. فیلتر روغن نیز در این بین بسیار کارآمد است و روغن داخل موتور را تصفیه می کند تا از ریزگرد های موجود پاک شود.

انواع فیلتر روغن

انواع فیلتر روغن

فیلتر های روغن بر حسب شکل ظاهری آنها به دو دسته تقسیم بندی می شود که عبارتند از :

  • فیلتر روغن کارتریجی (Cartridge Filter)

این گونه فیلتر های روغن در موتور های اولیه و قدیمی دیده میشد. به دلیل هزینه های کمتر این مدل فیلتر هنوز در خودرو های اروپایی به چشم می خورد.

  • فیلتر روغن پیچ شدنی (Spin on)

این مدل فیلتر های روغن در سال ۱۹۳۵ ساخته شده و دقیقا همان کار فیلتر های روغن کارتریجی را انجام می دهد و با عبور دادن روغن از کاغذ روغن را تصفیه می کند.

فیلتر روغن ماشین

زمان تعویض فیلتر روغن و علت آن

متناسب با نوع ماشین، روغن استفاده شده و میزان کارایی ماشین می توان به تعویض فیلتر روغن اقدام نمود. اما اگر از روغن ۵۰۰۰ کیلومتری استفاده می کنید بیشترین بازده فیلرت روغن دو مرتبه تعویض روغن می باشد و بعد از دوبار حتما باید فیلتر روغن را تعویض نمود.

چون فیلتر روغن اگر دیر به دیر تعویض شود روزنه های تصفیه آن گرفته می شود و روغن کمی به موتور انتقال داده می شود و در اینصورت به موتور فشاری زیادی وارد می شود و باعث آسیب رسیدن جدی خواهد شد.