فیلتر بنزین

داشتن وسیله نقلیه در ظاهر شاید کار آسانی باشد اما باید به آن رسیدگی کرد تا کارایی بهتری ارائه دهد و دچار خرابی و فرسودگی نشود.

فیلتر بنزین یکی از قطعاتی در زمینه صافی و تصفیه کردن می باشد که امر مهمی در دست دارد و باید مرتب چک و بازدید شود و اگر نیاز به تعویض بود آن را تعویض نمود.

اما در ادامه بد نیست بیشتر با این فیلتر مهم آشنا شوید.

فیلتر بنزین

فیلتر بنزین چیست و عملکرد آن؟

فیلتر بنزین مانند دیگر فیلتر های ماشین یک فیلتر مهم و ضروری در سالم ماندن ماشین می باشد. کار اصلی آن این است که به دلیل وجود ذرات معلق در بنزین که می تواند ناشی از خود بنزین یا فرسودگی باک یا سیستم انتقال بنزین خود جایگاه باشد، می تواند به موتور آسیب برساند.

فیلتر بنزین باعث می شود تا قبل از رسیدن بنزین به موتور آن را تصفیه کند تا بنزین عاری از آشغال و ذرات معلق به موتور برسد.

انواع فیلتر بنزین

انواع فیلتر بنزین

فیلتر بنزین دارای مدل های مختلفی نیست و همه آنها دارای یک سبک می باشد و فقط در برند ها و شرکت های سازنده آنها تفاوت وجود دارد.

برند های زیادی در زمینه تولید فیلتر بنزین فعالیت می کنند که متناسب با خودوری خود می توانید از هر کدام استفاده کنید.

فیلتر بنزین ماشین

زمان تعویض فیلتر بنزین و نشانه های آن

در تعویض فیلتر بنزین فرمول مشخصی وجود ندارد و به پارامتر های بسیار زیادی از جمله نوع بنزین، میزان کارکرد ماشین و میزان فرسودگی باک و سیستم انتقال سوخت وابسته است.

از نشانه های کثیفی فیلتر بنزین به دیر روشن شدن ماشین و صدای بد پمپ بنزین در ماشین نام برد.