روغن ترمز

روغن ترمز یکی از موارد مورد نیاز و لازم هر وسیله نقلیه می باشد. بدون روغن ترمز توقف ماشین صورت نمی گیرد که این امری لازم و ضروری است و مرتب باید چک شود.

روغن ترمز

روغن ترمز چیست؟

روغن ترمز برخلاف اسم روغن که روی آن هست زیاد نمیتوان روغن محسوب کرد و بیشتر مانند یک سیال هیدرولیکی می باشد. از روغن برای روان کننده کردن قطعات استفاده می شود ولی از روغن ترمز تحت فشار کار می کند و برای به حرکت در آوردن قطعات مکانیکی استفاده می شود.

انواع روغن ترمز

انواع روغن ترمز

روغن ترمز های موجود در بازار به دو دسته بندی کلی تقسیم می شود. یکی روغن ترمز های برای وسیله های با تکنولوژی ABS که به این روغن ترمز، روغن ترمز های بر پایه گليكول گفته می شود. دسته دوم روغن ترمز های هستند که برای کامیون ها و وسایلی که از تکنولوژی ABS استفاده نمی کنند. به این روغن ترمز ها، روغن ترمز های بر پایه سيليكون گفته می شود.

دپارتمان حمل و نقل روغن ترمز های بر پایه گليكول رو به DOT1 تا DOT2 رده بندی کرده است. DOT3 و DOT4 برای وسایل نقلیه استفاده می شود.

ویژگی روغن ترمز

ویژگی های لازم برای روغن ترمز

  • غیرقابل تراکم
  • در دماهای پایین یخ نزد
  • نقطه جوش بالا
  • قابلیت جذب رطوبت
  • در آب حل نشود